موتور برق گرین پاور دیزلی ۸.۸ کیلو وات مدل GR11000EB-I

موتور برق گرین پاور دیزلی ۸.۸ کیلو وات مدل GR11000EB-I