تعمیر برد کنترل - مدارفرمان - در کرج - عظیمیه - جهانشهر - گوهردشت - باغستان - مصباح - هفت تیر -شاه عباسی - گلشهر - مهرشهر -درختی- نبوت و

تعمیر برد کنترل - مدارفرمان - در کرج - عظیمیه - جهانشهر - گوهردشت - باغستان - مصباح - هفت تیر -شاه عباسی - گلشهر - مهرشهر -درختی- نبوت و

فروش ویژه - نصب و راه اندازی - تعمیرات تخصصی و تضمینی انواع برد کنترل ( مدارفرمان ) با ضمانت کتبی در سراسر استان البرز و حومه